Yritys

Meillä on monipuolista osaamista siivoukseen liittyvissä tehtävissä. Vankka ammattitaito ja
asiakkaiden tarpeiden tuntemus ovat hyviä syitä luottaa meihin.
Toiminnan perusajatuksena on laadukkaan palvelun tuottaminen, asiakkaiden toivomusten
mukaan.
NST-Partners pitää huolta asiakkaiden kaikenlaisista siivoustarpeista ja asiakkaiden toivomukset
ovat aina olleet meille prioriteetti. Toimitamme sen minkä lupaamme.
Tuntiessamme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset, luomme yhdessä hyvän ja pitkän
yhteistyöku mppan u uden.
Asiakkaan tyytyväisyys siivouspalveluun on meille tärkein tavoite. Meitä yhdistää motivaatio ja
toimiva organisaatio, hyvä paikallistuntemus ja pitkä alan kokemus sekä mainio yhteishenki – niin
oman henkilöstömme kesken kuin meidän ja asiakkaan välillä.
Siivouspalvelumme lähtökohtana on huolella tehty siivoussuunnitelma, joka takaa asiakkaalle
tarkan kustannuslaskelman ja työohjeet.
Hyvä siivoussuunnitelma varmistaa myös mahdollisuuden seurata siivouskuluja tarkasti.

Asiakaspalvelu